Wiadomości geodezyjne

Polskie Towarzystwo Geodezyjne - stowarzyszenie geodezyjne, którego celem statutowym jest: 
1. Podejmowanie, rozwijanie oraz propagowanie inicjatyw, postaw i działań sprzyjających rozwijaniu zawodu geodety, a w szczególności działań na rzecz przyjęcia i uchwalenia przez Sejm RP ustawy o samorządzie zawodowym geodetów.
2. Przyczynianie się do podnoszenia świadomości społecznej na temat znaczenia zawodu geodety.
3. Szerzenie postaw moralnych w środowisku branży geodezyjnej.
4. Stwarzanie członkom Stowarzyszenia warunków do zdobywania wiedzy i doświadczenia w sprawach zawodowych.
5. Pomoc członkom Stowarzyszenia będącym w potrzebie w rozwiązywaniu problemów zawodowych, socjalnych i materialnych.
6. Wspieranie organizacyjne i rzeczowe osób fizycznych i organizacji, które podejmują działania zbieżne z celami Stowarzyszenia.
7. Reprezentowanie środowiska geodezyjnego w społeczeństwie, wobec organów państwowych, samorządowych, a także wobec innych organizacji publicznych i prywatnych w kraju oraz za granicą.
8. Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości.
9. Działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami.

 

Główny Urząd Geodezji i Kartografii - urząd państwowy pod kierownictwem głównego geodety kraju. Tutaj rodzą się akty prawne dotyczące geodezji i kartografii.

 

Forum geodezyjne - pytania, dyskusje, spory, polemiki zarówno inwestorow, jak i doświadczonych geodetów, na wszelkiego rodzaju tematy związane z pracami geodezyjnymi.

 

Geoportal - przeglądarka zdjęć lotniczych, i nałożonych na nie granic i numerów dzialek, w dowolnym miejscu w kraju.


Skontaktuj się z nami

W przypadku zainteresowania prosimy o nawiązanie kontaktu - przedstawimy osobiście pełną ofertę bezpośrednio na miejscu w dogodnym dla Państwa terminie.

Skorzystaj z formularza kontaktowego

mgr inż. Adam Myszkowiak kom. 608 582 402
mgr inż. Jakub Piechota kom. 504 024 187

E-mail: biurogeo@gmail.com
E-mail: biurogeodezyjne@op.pl

Web: www.biuro-geodezyjne.com.pl/