Aktualne prace

Ostatnie z większych prac, które wykonywaliśmy:

1. Obsługa geodezyjna rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 835 relacji Lublin - Wysokie - Biłgoraj - Sieniawa - Przeworsk - Kończuga - Dynów - Grabownica Starzeńska na odcinku od km 72+800 (Frampol) do km 85+972,43 (Biłgoraj). Wartość budowy ok. 46 000 000 PLN.

2. Obsługa geodezyjna budowy kanalizacji sanitarnej i deszczowej w miejscowości Turobin i Przedmieście Szczebrzeszyńskie, gm. Turobin. Wartość budowy 16 375 802 PLN.

3. Geodezyjny nadzór inwestorski przy budowie obwodnicy miasta Frampol w ciągu drogi krajowej nr 74 Janów Lubelski - granica państwa (wartość budowy 48 885 199 PLN). Obwodnica Frampola.       Koniec prac.

4. Obsługa geodezyjna rozbudowy ul. Kościuszki i ul. Tarnogrodzkiej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 858 Zarzecze – Biłgoraj – Zwierzyniec – Szczebrzeszyn od km 45+608 do km 45+800,44 i -od km 87+652 – 88+815 i drogi  Nr 835 Lublin – Wysokie – Biłgoraj – Sieniawa – Przeworsk – Kańczuga – Dynów – Grabownica Starzeńska od km 88+815 do km  89+757,67 i od km 89+757,67 do km 89+989,45, oraz obsługa geodezyjna przebudowy i rozbudowy ul. Zamojskiej w Biłgoraju – od ul. Długiej do granic administracyjnych miasta Biłgoraj w ciągu drogi wojewódzkiej nr 858 od km 46+170,00 do km 47+075,40 oraz od km 47+270,10 do km 48+377,50 (wartość budowy 22 134 551 PLN). Przebudowa dróg wojewódzkich w Biłgoraju.    Postęp prac - pażdziernik 2012 r.     Postęp prac - maj 2013 r.

Aktualnie jedne z większych prac, które wykonujemy:

1. Geodezyjny nadzór inwestorski przy budowie obwodnicy miasta Hrubieszów w ciągu drogi krajowej nr 74 Janów Lubelski - granica państwa (wartość budowy 179 014 077 PLN). Obwodnica Hrubieszowa.

2. Obsługa geodezyjna budowy drogi gminnej - zwanej północną obwodnicą miasta Biłgoraj, stanowiącej połączenie drogi wojewódzkiej Nr 835 (ul. Al. Jana Pawła II) z drogą wojewódzką Nr 858 (ul. Zamojska). Obwodnica jest drogą klasy technicznej G o łącznej długości około 2,6 km. (Wartość budowy 27 560 419 PLN). Północna obwodnica Biłgoraja.    Postęp prac - wrzesień 2013 r.

3. Opracowanie mapy do celów projektowych oraz podziały działek niezbędne do uzyskania decyzji ZRID pod projekt budowy obwodnicy zachodniej miasta Biłgoraj w ciągu drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin - Grabownica Starzeńska o długości ok. 10 km.


Skontaktuj się z nami

W przypadku zainteresowania prosimy o nawiązanie kontaktu - przedstawimy osobiście pełną ofertę bezpośrednio na miejscu w dogodnym dla Państwa terminie.

Skorzystaj z formularza kontaktowego

mgr inż. Adam Myszkowiak kom. 608 582 402
mgr inż. Jakub Piechota kom. 504 024 187

E-mail: biurogeo@gmail.com
E-mail: biurogeodezyjne@op.pl

Web: www.biuro-geodezyjne.com.pl/